Communication Manager Emily Robertson

Emily er kommunikasjonssjef i Whee!. Hun har jobbet i skjæringspunktet mellom prosjekt- og forretningsutvikling, nybrottsarbeid og kommunikasjon. Emily økte Sykle til jobben-aksjonen fra 16 000 til nærmere 40 000 deltakere, og har også etablert Strandryddedagen i Norge med flere tusen frivillige. Den røde tråden i Emilys arbeidserfaring er å få prosjekter, mennesker og budskap til å vokse i verdibaserte virksomheter.