Om Whee!

Idéen om Whee! kom av opplevelsen av selv å få livet forandret av å bruke lastesykkel i hverdagen.

Vi tror på den elektriske lastesykkelen som en nøkkel til bærekraftig mobilitet og god byutvikling. Den er suverent det mest praktiske transportmiddelet i by, og i tettbygde strøk kan en lastesykkel erstatte 70-90% av en husstands bilbehov i hverdagen, til en brøkdel av tiden og prisen. I tillegg er den personlig disponerte sykkelen det desidert mest bærekraftige transportmiddelet i et livsløpsperspektiv.

Fra venstre: Cathrine, Luis, Ryszard, Kari Anne, Anders, Ingrid, Kenneth, Isabella
Fra venstre: Cathrine Movold, Luis Aldana, Ryszard Rzepa, Kari Anne Solfjeld Eid, Anders Hansen, Ingrid Nuño, Kenneth Lorenzen, Isabelle Horne

Vi elsker lastesykler, og jobber systematisk for å lage tjenester som gjør at flere kan få oppleve det i hverdagen.

#decadeofthecargobike

Siden vi lanserte i 2021, har vi vokst raskt og syklene våre er nå en synlig del av bybildet i Oslo. Vi jobber hele tiden med å utvikle tjeneste, platform og produkttilbud i takt med at vi vokser. Vi tilbyr også personlig sykkelabonnement gjennom bedrifter, organisasjoner og lokale myndigheter.


Whee!-team

Vi er en gjeng med lang erfaring fra design, teknologi, produkt- og tjenesteutvikling og mobilitet i Norge og internasjonalt. Vi har en inkluderende arbeidskultur som rommer mange ulike nasjonaliteter.


Bli en del av gjengen?

Vi vokser og ser etter flere folk både i Norge og internasjonalt. Har du lyst til å bli en del av teamet, ta kontakt!