Om Whee!

Whee! tilbyr en tjeneste som forbedrer livet til byboere,
og gjør byene våre bedre. Bli med på reisen!

Bilde av en mor med 2 barn på en elektrisk lastesykkel i Bjørvika Oslo

Om Whee!

Et alternativ til bilen på hverdagsreiser

Whee! er en tjeneste som kombinerer teknologi, tjenestedesign og brukeropplevelse med den fantastiske elektriske lastesykkelen. Et mikromobilietsabonnement for deg som trenger å flytte mer enn bare deg selv.
Whee! Ble etablert høsten 2020, og tilbyr helhetlige abonnementer til privatkunder og bedrifter. Målet er at du bare skal komme deg rundt, så tar vi oss av resten.

Illustrasjon av en familie, bestående av to voksne og 3 barn.

For brukerne

Det kan ikke forklares, det må oppleves

De som bor i den tette byen trenger et rimelig, praktisk og forutsigbart alternativ til bilen.
Den elektriske lastesykkelen ER akkurat det og kan redusere bilbehovet til en husstand drastisk.
Derfor har vi har laget en tjeneste som gjør hverdagen til byfolk bedre, både med og uten barn på bagga.
Whee! har som mål å gi nye folk opplevelsen av å bruke sykkel som hverdagstransport.
Det sparer deg for penger, tid og stress i hverdagen.

Quote by Anne de Bortoli stating: "no mode can compete with the private bike on a life cycle approach. It is the champion in terms of energy, GHG emissions, and preservation of 
natural resources, biodiversity and human health"

For samfunnet

Praktisk og bærekraftig mobilitet

På samfunnsnivå vet vi at flere bør sykle. Vi MÅ redusere utslipp og frigjøre plass så flere mennesker kan leve gode liv i byen. Bilen tar for stor plass, er for farlig og forurenser for mye til å være et godt massetransportmiddel. .
Vi trenger et alternativ, og selv om den ser tilforlatelig ut, er den elektriske lastesykkelen nettopp det. Koblet med en tjeneste som hjelper deg når du trenger det, senker vi barrierene så helt nye grupper kan bruke sykkel.

Whee!-teamet representert ved CEO Cathrine Movold, COO Luis Aldana, Tech Lead Ryszard Rzepa, CPO Kari Anne Solfjeld Eid, CDO Anders Hansen, mekaniker Ingrid Nuno, vekst og marked Kenneth Lorentzen

Whee! -for et team

Ekspertise, kultur og lagånd.

Bak Whee! finner du en erfaren og mangfoldig gjeng med bakgrunn fra teknologi, ledelse, forretningsutvikling og designdrevet innovasjon, og mikromobilitet, flåtedrift og industridesign.
Som bedrift har vi mål om å reflektere samfunnet rundt oss, og består i dag av 6 nasjonaliteter, og har kjønnsbalanse i ledergruppe og styre.

Les mer om teamet bak Whee!

Logos from investors and partners, and prizes and achievments we have won. Katapult Accelerator, EIT Urban mobility, EY, Movmi and Micromobility