Vil du sette deg på venteliste?

Her registrerer du deg om du vil sette deg på en uforpliktende venteliste, slik at vi kan kontakte deg når vi har en ledig sykkel for leie til deg. Det kan gå raskt og det kan gå noe tid, men en venteliste er et godt sted å starte. Vi kan kontakte deg for informasjon om tjenesten, våre sykler og annet som er kjekt å vite også.